Kullens förskola
Holken

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Elin Lundkvist

Redovisade uppgifter