Fridebo
Holken

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Daniel Falk

Redovisade uppgifter