Hjortens förskola
Hjorten

Kommun: Boxholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Anna-Karin Karlsson Pettersson

Redovisade uppgifter