Hjortsbergsskolan
hj09c

Kommun: Falkenbergs kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Malin Affelin

Redovisade uppgifter