Hjortsbergsskolan
hj09a

Kommun: Falkenbergs kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Malin Affelin

Redovisade uppgifter