Gröna Huset
Hexagonen

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 13 st

Pedagogens namn: Ika Malm

Redovisade uppgifter