Gungan
Hemvist Gul

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Elin Oskarsson

Redovisade uppgifter