I Ur- och Skur Glada Laxe
Hemliga Klubben

Kommun: Höganäs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Josefin Karlsson

Redovisade uppgifter