Dagis
hej

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Förskola, Klass 5

Antal barn/elever: 3 st

Pedagogens namn: Snemon Grörgenson

Redovisade uppgifter