Förskolan Fiberpennan
Havsörnen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Emma Forsberg

Redovisade uppgifter