Hasslebo förskola
Hasslebo förskola

Kommun: Eslövs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 66 st

Pedagogens namn: Tina Nilsson

Redovisade uppgifter