Opalgatans förskola
Haren

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Charlotte Axelsson

Redovisade uppgifter