Bladbaggens förskola
Hallonet

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Marie Fogelberg

Redovisade uppgifter