Hajen
Hajen

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 35 st

Pedagogens namn: Ulf Gebert

Redovisade uppgifter