Rödluvan
Hajen och delfinen

Kommun: Avesta kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Mikaela Johansson

Redovisade uppgifter