Bronsåldersgatan 27
Hajen döv/hörsel

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Annica Hallgren

Redovisade uppgifter