Sinbad förskola
Hajen avdelning

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Rawia Eltayed

Redovisade uppgifter