Pysslingen förskolor Vårberga
Hajen

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Carolina Dagsberg

Redovisade uppgifter