Mjölnartorpets förskola
Hagalund

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Veronica Kästel

Redovisade uppgifter