Hultsbergs förskola
Gylleby

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Charlotte Korsgård

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om återvinning och att det är viktigt för miljön så att kartongerna kan bli nya kartonger. Sedan gick vi till vårt återvinningshus och sorterade pappersförpackningar, plastförpackningar och papper/tidningar."