Hultsbergs förskola
Gylleby

Kommun: Karlstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Charlotte Korsgård

Redovisade uppgifter