Den röda tråden
Guldfisken

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Denice Högberg

Redovisade uppgifter