Ryttarlidensförskola
Gul

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Annica Nordqvist

Redovisade uppgifter

"Här kommer Ryttarlidens förskola, avdelning guls bidrag till återvinnings kampanjen"

"Avdelning gul på Ryttarlidens förskola. Resan mot hållbar utveckling. Här är vår film som ska inspirera världen till att återvinna. https://www.youtube.com/embed/F410vQnAoNQ?feature=oembed"

"Ryttarlidens förskola avd gul. Har en utställning på Nättrabyskolans bibliotek under två veckor. Vi har även spridit vårt budskap på intranätet och gjort reklam för att få fler att besöka biblioteket och se vår fantastiska utställning om återvinning. Vi har tittat på filmer om varför det är viktigt att återvinna och läst olika böcker om ämnet. Barnen har skapat kartongmonster. Här ville vi få in att man kan använda mjölkpaket till att använda i skapande aktivitet. Barnen har även fått skapa en återvinningscentral . Den är döpt till regnbågscentralen. Här kan barnen samtala om var skräpet ska slängas konkret. Även lära andra hur man återvinner rätt. Detta projekt har synliggjort vikten av varför vi ska återvinna. Vad som händer med skräp och vad skräp kan bli för nya saker. Barnen har nu efter använt både kartong och mjölkpaket till att använda i skapande aktivitet. Alla vi på gul har blivit miljöhjältar."