Stimmets skola
GSC Grundsärskolan, klass C

Kommun: Tyresö kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Marina Solem

Redovisade uppgifter