Mörtviksskolan
Gs F-4

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Katri Weinebrandt

Redovisade uppgifter