Stenberga Grundsärskola
Grundsärskolans fritidshem F-9

Kommun: Söderhamns kommun

Verksamhet: Förskola, Klass 4

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Viktoria Lindgren

Redovisade uppgifter