Grundsärskolans fritids
Grundsärskolans fritids

Kommun: Sollefteå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Monica Kåveland

Redovisade uppgifter