Gunnarsbyskolan
Grundsärskolan hög

Kommun: Eda kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Kristina Engström

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans tittat på olika filmer som handlar om återvinning, och efteråt diskuterat/samtalat om dess innehåll. Vi har tränat på att vika kartonger. Barnen har samlat kartonger hemma som de tagit med till skolan. Vi har också samlat kartonger, plast och annat material som kan återvinnas på skolan. Tillsammans har vi vid flera tillfällen gått till återvinningsstationen. "