Vimarskolan
Grundsärskolan GUL

Kommun: Vimmerby kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 5 st

Pedagogens namn: Katarina Rosander-Karlsson

Redovisade uppgifter

"Vi har klippt och klistrat på olika sopor på rätt återvinningskärl. Här har vi med hjälp av ett kommunikationsprogram, som våra elever använder, berättat vikten av att tänka på miljön. Våra elever kan inte själva förmedla sina tankar utan vi personal får tolka och vara sekreterare. Vi vill visa att även om en person inte kan prata så kan man med hjälp av bildstöd visa vad personen vill förmedla. "

"Vi har pratat om varför man återvinner och tittat på materialet från kartongmatchen. Eleverna har fått i uppdrag att ta med sig kartonger till skolan och vi får några mjölkkartonger hos oss också för vi äter i vårt kök. På vår utedag gick vi gemensamt till återvinningsstationen och kastade våra kartonger. När vi kom tillbaka till skolan klistrade vi in våra lappar för varje kartong. Vi har gått några gånger för att fylla sidan med klisterbilder. Vi har tittat på filmerna som var till uppdrag 1 och svarat på frågorna. "