Ljungenskolan
grundsärskolan även kallad Superskolan

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: camilla andersson

Redovisade uppgifter