Sandviksskolan
Grundsärskolan åk 4-6

Kommun: Karlskoga kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 6

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Emma Fjällman

Redovisade uppgifter