Bjurslättsskolan grundsärskola
Grundsärskolan 4-9

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 1, Klass 6

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Pia Hamilton

Redovisade uppgifter