Edvinshemskolan Västerport grundsärskolan
grundsärskolan 1-9

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 6

Antal barn/elever: 65 st

Pedagogens namn: Elna Sjövall-Hansson

Redovisade uppgifter