Edvinshemsskolan
Grundsärskola

Kommun: Ystads kommun

Verksamhet: Klass 4, Grade 51

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Elna Sjövall-Hansson

Redovisade uppgifter