Mörtviksskolan
Grundsärskola

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Katri Weinebrandt

Redovisade uppgifter