Gunnarsbyskolan
Grundsärskola, hög

Kommun: Eda kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 6 st

Pedagogens namn: Kristina Engström

Redovisade uppgifter