Aggarpsskolans grundsärskola
GRS

Kommun: Svedala kommun

Verksamhet: Förskola, Klass 4

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Ida Boethius

Redovisade uppgifter

"Eleverna kom fram till att budskapet de vill förmedla och som ska stå på mjölkförpackningarna ska vara - VAR RÄDD OM NATUREN. Detta illustrerade de med bilder på träd med just denna text till."

"Vi gjorde ett besök på SYSAV Malmö. Där fick vi åka rund och titta på hur sopsorteringen och återvinningen ser ut och går till. Vi fick även hjälpa till att sortera och slänga kartonger."

"Eleverna bestämde tillsammans sitt budskap som de ville förmedla - SORTERA MERA! ÅTERVINN. Reklamskyltarna lades sedan upp på skolans tv-skärmar runt om på skolan, där 700 andra elever och all personal kan se och ta del av deras budskap."