Aggarpsskolans grundsärskola
GRS

Kommun: Svedala kommun

Verksamhet: Förskola, Klass 4

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Ida Boethius

Redovisade uppgifter