Sörbyskolan
Grs 4-5A

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Klass 3, Klass 4

Antal barn/elever: 8 st

Pedagogens namn: Andreas Lindberg

Redovisade uppgifter