Sörbyskolan
grs 2-5 B

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Janna Näs

Redovisade uppgifter