Logården
Grottan/Lyan

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Katarina Brundin Karlsson

Redovisade uppgifter

"Alla barnen har samlat 12 förpackningar var och sedan har vi sparat på avdelningarna. Vi har behövt gå flera gånger för att återvinna allt. Vi har även tagit med fler saker att återvinna då vi har detta som tema i vår 5-årsgrupp. Vi håller på med Sopsamlarmoster samtidigt som Kartongmatchen. Barnen tycket att detta är jätte kul."