Logården
Grottan/Lyan

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Katarina Brundin Karlsson

Redovisade uppgifter