Centrumskolan
Gröna fritids

Kommun: Växjö kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 89 st

Pedagogens namn: Kim Schröder

Redovisade uppgifter