Kolla viktors förskola
Grön grupp

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Viktoria Hermansson

Redovisade uppgifter