Norrby
Grön

Kommun: Piteå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: Veronika Särestöniemi

Redovisade uppgifter

"Vi har talat om vikten av återvinning och varför vi ska göra det. Barnen har fått inspirationsbilder för att lättare veta hur matchen ska utföras. De har fått rita och skriva själva."

"Vi har promenerat till återvinningsstationen i byn. Där har vi sorterat pappersförpackningar, plastförpackningar, glas, metall, och papper."