Prebendegatans förskola
Grodan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Johanna Kauppinen

Redovisade uppgifter