Eskilstuna frilutstförskola Balsta
Grindstugan

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 14 st

Pedagogens namn: Michael Skoog

Redovisade uppgifter

"Vi har pratat om återvinning och gjort barnen uppmärksamma på olika sorters förpackningar och gått till närliggande återvinningsplats. Barnen har visat stort intresse genom att ta med tomma pappersförpackningar till förskolan som vi lämnade till återvinning tillsammans."