Tornfalkens förskola
Gräsanden 2

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Christina Nordström

Redovisade uppgifter