Tornfalkens förskola
Gräsanden 2

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Camilla Jönsson Braun

Redovisade uppgifter