Kättinge skola
Gränsö

Kommun: Norrköpings kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Malin Dyrager

Redovisade uppgifter

""