Tallen
Granbarret

Kommun: Norbergs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Jessica Boholm

Redovisade uppgifter