Futuraskolan International
Grade 4

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Angelica Bernellon

Redovisade uppgifter