Påfågeln
Gnistra/Sprudla

Kommun: Katrineholms kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Britt Glännefors

Redovisade uppgifter