Gläntans fritidshem Hjortakroksskolan
Gläntans fritidshem

Kommun: Sölvesborgs kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 37 st

Pedagogens namn: Malin Mandelholm

Redovisade uppgifter