Gläntans Förskola
Gläntans Förskola

Kommun: Ljusdals kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 40 st

Pedagogens namn: Carina Jansson

Redovisade uppgifter

"Härär våra tre bidrag till match två. Alla tre föreställer figurer som som vill att man återvinner kartonger på ställe. Jag är en dinosarie som bits om du inte slänger kartongen på rätt ställe. Jag har ritat en gubbe med svärd. Han ser till att man slänger skräp på rätt ställe. Jag har riitat en gubbe med radioantenner på huvudet. I radion hör man att man ska panta kartongen på återvinningen."

"Alla barnen fick ta hem ett papper till vårdnadshavarna med information om Kartongmatchen. Där ingick även hemmauppgiften att de tillsammans skulle skölja ur och platta till 12st pappersförpackningar per barn som sedan skulle tas med till förskolan. När det var dags för match 1 på förskolan gick vi till vår återvinningscentral som ligger utanför förskolans staket. Barnen fick en och en lägga i och hålla räkningen på antalet förpackningar som kastades i återvinningskärlet. När alla pantat sina förpackningar samlades vi åter på vår utegård vid picknickborden. Där delade pedagogerna ut ett varsitt samlarhäfte till barnen och de fick börja samla klistermärken."

"Utifrån barnens färdigdesignade förpackningar gjorde vi ett kollage med hur det kan gå till från start till \"slut\". Först mjölkas kor, någon dricker upp mjölk och annat så det blir tomma förpackningar. Barnen vet att förpackningar kan se olika ut. Det finns information på radio och sociala medier om vart och när man kan åka och återvinna. På återvinningen jobbar människor som ser till att det slängs och sorteras rätt. Sedan de slängts åker de iväg och blir nya förpackningar. För att 100 ska få denna information har vi lagt ut detta fina kollage med info på ett intranät som både vårdnadshavare, personal och rektorer kommer åt."