Gläntans förskola avd 2
Gläntan avd 2

Kommun: Värnamo kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Diana Do

Redovisade uppgifter

"Vi har delat ut broschyrer till barngruppen och 15 av 21 barn har utförd uppgiften och några har vi gjort på förskolan, då vi har en återvinningsstation. Vi har pratat om hållbarutveckling och vikten av att värna om vår miljö. VI har samlat in alla mjölkkartonger på förskolan under en viss tid och sedan går vi till återvinningsstation och slänga. "